Alla barn, alla möjligheter – på Holstagårdsskolan i Helsingborg

Välj oss i skolvalet!

Så roligt att du är intresserad av att börja på Holstagårdsskolan. Du är varmt välkommen.

Information till dig som ska börja förskoleklass

Det är speciella tider och därför kommer vi under detta skolvalet inte att bjuda in till öppet hus. Däremot kan ni ta del av all information om vår skola och se filmer från verksamheten här på vår webbplats.

Har du frågor går det bra att kontakta rektor Ulrica Gath via mejl ulrica.gath@helsingborg.se

På Holstagårdsskolan är vår ledstjärna att alla elever ska få möjligheter att hitta sin egen väg till kunskaper och socialt samspel. Vår strävan att förverkliga detta sker genom ett medvetet arbete kring trygghet, trivsel och studiero. Det vi kallar för ”det nära ledarskapet” synliggörs genom ett förhållningssätt där dialog mellan elever, föräldrar och personal är en naturlig del av vår vardag. Vi vill att alla ska uppleva att de är en del av Holstagårdsskolan.