search
error

Alla barn, alla möjligheter – på Holstagårdsskolan i Helsingborg

På Holstagårdsskolan är vår ledstjärna att alla elever ska få möjligheter att hitta sin egen väg till kunskaper och socialt samspel. Vår strävan att förverkliga detta sker genom ett medvetet arbete kring trygghet, trivsel och studiero. Det vi kallar för ”det nära ledarskapet” synliggörs genom ett förhållningssätt där dialog mellan elever, föräldrar och personal är en naturlig del av vår vardag. Vi vill att alla ska uppleva att de är en del av Holstagårdsskolan.