Kontakta oss

Holstagårdsskolan
Besöksadress: Gummarpsvägen 7
Postadress: 251 89 Helsingborg

Skolledning

Ulrica Gath, rektor
Ulrica.gath@helsingborg.se
Telefon: 042-10 59 65

Marie Lerberg, biträdande rektor
marie.lerberg@helsingborg.se
Telefon: 0733-10 61 66

Theresia Gustafsson, administrativ chef
theresia.gustafsson@helsingborg.se
Telefon: 0768-82 92 04

Sjukanmälan

Sjukanmälan för elev ska göras varje dag.
Telefon 0515-777 604. Följ instruktioner som ges.
Ni kan också anmäla frånvaro direkt i Skola24.

Administration

Marie Hessler
marie.hessler@helsingborg.se
Telefon: 0708-73 28 28

Fritids

Telefon fritids f-klass: 0709-70 15 37
Telefon fritids åk 1: 072-451 77 33
Telefon fritids åk 2: 070-359 22 20
Telefon fritids åk 3-4: 073-361 31 94

Studievägledning

Gunilla Ahlstedt är vår studie- och yrkesvägledare. Hon arbetar med vägledning, information om yrkesval, utbildning, praktisk arbetslivsorientering och entreprenöriellt lärande. Hon har sitt rum på Laröds skola.

Gunilla finns på skolan torsdagar 07:30-16:00.
Varannan fredag (ojämn vecka) 07:30-12:30.
Telefon: 042-10 33 83
Mobil: 0709-50 79 35
gunilla.ahlstedt@helsingborg.se

Elevhälsa

Skolsköterska Louise Wikman, louise.wikman@helsingborg.se
Skolkurator Bodil Westergren,  bodil.westergren@helsingborg.se
Skolpsykolog Daniel Bramberger daniel.bramberger@helsingborg.se
Specialpedagog Carina Öhberg carina.ohberg@helsingborg.se
Specialpedagogiska uppdrag, Jenny Andersson jenny.andersson7@helsingborg.se
Specialpedagogiska uppdrag, Lisbeth Gribbling lisbeth.gribbling@helsingborg.se