Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på Holstagårdsskolan. 

Holstagårdsskolan
Besöksadress: Gummarpsvägen 7
Postadress: 251 89 Helsingborg

Sjukanmälan

Sjukanmälan för elev ska göras varje dag.
Telefon 0515-777 604. Följ instruktioner som ges.
Ni kan också anmäla frånvaro direkt i Skola24.

Alternativt ring telefonnummer 042-10 40 20 före klockan 8:00 och lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Skolledning

Ulrica Gath, rektor
Ulrica.gath@helsingborg.se
Telefon: 042-10 59 65

Marie Lerberg, tf biträdande rektor
marie.lerberg@helsingborg.se
Telefon: 0733-10 61 66

Personal

Theresia Gustafsson, administrativ chef
theresia.gustafsson@helsingborg.se
Telefon: 0768-82 92 04

Petra Talevska, skolassistent
petra.talevska@helsingborg.se
Telefon: 0708-73 28 28

Paviljong, årskurs 2 och fritids
Telefon: 042-10 40 24
Telefon fritids: 0733-61 31 94

Lilla Holsta, förskoleklass och fritids
Telefon: 042-10 40 25
Telefon fritids: 0709-70 15 37

Bespisning

Telefon: 042-10 40 28