Om oss

På Holstagårdsskolan är vår ledstjärna att alla elever ska få möjligheter att hitta sin egen väg till kunskaper och socialt samspel. Vår strävan att förverkliga detta sker genom ett medvetet arbete kring trygghet, trivsel och studiero.

Det vi kallar för ”det nära ledarskapet” synliggörs genom ett förhållningssätt där dialog mellan elever, föräldrar och personal är en naturlig del av vår vardag. Vi vill att alla ska uppleva att de är en del av Holstagårdsskolan.

Holstagårdsskolan har cirka 400 elever. Utgångspunkterna med arbetet i vår skola är att barn och ungdomar ska tycka det är roligt och spännande att varje dag komma till oss.

Att arbetsglädje smittar av sig ser vi varje dag runt om i våra verksamheter. En annan utgångspunkt är att erbjuda högsta möjliga kvalitet till våra elever. Detta är en vision som vi aldrig kommer att sluta arbeta med. Hos oss kan du vara säker på att ditt barn får de bästa verktygen för att utveckla sig själv.

Verksamhetsfilosofi

På Holstagårdsskolan vill vi att alla barn ska lyckas. Vi värnar om det nära ledarskapet, elevens delaktighet och goda, trygga relationer.

För oss är det viktigt att ditt barn får ta del av och får ta in så mycket kunskap som möjligt. Redan i förskoleklassen ser vi ditt barns intressen och vi ser till att ditt barn får prova olika saker för att hitta sina talanger. Möjligheten att se och få synas – att framträda, musicera, prata inför grupp, idrotta – ger en fantastisk chans att få utveckla sitt eget ledarskap.

Det nära ledarskapet innebär att vuxna hela tiden befinner sig nära eleverna i skolan och detta skapar trygghet, för alla. Trygga elever presterar bättre i skolan och får ett ökat självförtroende.

En väl etablerad värdegrund är A och O för att ditt barn ska få bra förutsättningar att fungera väl, både i skolan och hemma. Vår värdegrund berör inte bara relationer och hur vi bemöter varandra utan också det dagliga skolarbetet.

Glädje och möjligheter för alla, både personal och elever, är en av hörnstenarna i en väl fungerande verksamhet. Vi upplever att flexibilitet och kreativitet stärker arbetsglädje, trivsel och lust för det egna lärandet.

Trygghet och trivsel är kanske en av de viktigaste sakerna för ett barn. Därför ser vi till att just ditt barn blir sett i skolan. Hos oss ser vi alla elever som våra elever. Vi tycker att det är viktigt att alla barn blir en god kamrat, därför tränar vi på just detta och vi lär ditt barn att säga ”stopp!” när det inte känns bra.