Elevinflytande

Sverige är ett demokratiskt land. Alla människor i vårt samhälle får säga vad de tycker. Vår skola ska därför också vara demokratisk. Elever och de som arbetar i skolan ska tillsammans bestämma hur skolans ska fungera och hur undervisningen ska gå till.

Kan vi bestämma om precis vad som helst på vår skola?

Nej, Sveriges riksdag har bestämt vilka mål vi ska arbeta mot i skolan och ramarna för skolans arbete. Allt står skrivet i skollagen, läroplanen och kursplanerna och det är skolans ansvar att följa det.

Inom dessa ramar har vi stora möjligheter att bestämma själva och då är det viktigt att eleverna har stort inflytande. Vi tar vara på elevernas synpunkter genom bland annat kompissamtal, klassråd, elevråd och matråd.