Virtuella resor ger mervärde i undervisningen

Från ettornas klassrum på Holstagårdsskolan hörs förtjusta rop och entusiastiska kommentarer. Google är på besök och introducerar sitt nya verktyg Expeditions för pedagoger och alla skolans elever.

– Wow, kolla! Oh! Sååå coolt!

NO-läraren Lars Andersson ler åt barnens omedelbara intresse tillsammans med Megan Carroll från Google, USA.

Eleverna sitter uppradade i sina bänkar och tittar i varsitt par goggles. Genom en platta styr läraren vad eleverna ska se. I sina goggles ser eleverna sedan en 360-gradersbild av miljön som läraren valt. Eleverna vrider och vänder på sig på stolarna för att fånga in hela bilden.

– Expeditions är ett verktyg som låter oss ta med eleverna på virtuella resor runtom i världen och i världshaven. Jag styr vad eleverna ser och lägger in punkter i miljön som de ska vara extra uppmärksamma på, berättar Lars Andersson.

Lars har på sin platta tagit fram Stora Barriärrevet och med hjälp av pilar hittar eleverna lätt till en punkt han markerat. I programmet finns också en faktatext för läraren kopplad till varje punkt. På plattan ser Lars att alla eleverna hittat rätt.

– Ser ni alla fiskarna? Vad kallas det när fiskar simmar tillsammans?

Diskussionen är igång, och efterhand upptäcker eleverna fler saker de vill diskutera.

– Jag ser en dykare också. Varför har hen så konstiga kläder?

Under utveckling

Megan Carroll från Google berättar att det eleverna och pedagogerna på Holstagårdsskolan provar i dag är en betaversion.

– Än så länge är det stillbilder. Vi tänker längre fram introducera rörlig bild, och täcka in fler platser runt om i världen. Nu samlar vi in feedback från lärarna, för att utveckla produkten i rätt riktning.

Nyfikna på nya sätt att lära

Rektor och pedagoger på Holstagårdsskolan är nyfikna och intresserade av digitala lösningar somverktyg i undervisningen. Lars ser många fördelar med ett verktyg som Expeditions, från år 1 till 9:

– Vi kan åka runt i världen och se hur det ser ut ”på riktigt”. Vi kan studera biotoper, topografi och besöka platser kopplade till undervisningen. Alla lär på olika sätt och detta kan vara ett sätt som blir verkligt för eleverna här och nu. Det är användbart i alla årskurser.

I niornas klassrum pågår en jordenruntresa, med nedslag på bland annat kinesiska muren, Taj Mahal och Kristusstatyn i Rio de Janeiro.

– Det här är så coolt, det känns som om jag är där på riktigt, säger en elev i nian. Jag blir åksjuk när jag rör mig för fort, men det är det värt!